تماس با ما

آدرس پستی: تهران، بزرگرا آزادگان، احمدآباد مستوفی، بلوار شهید ابولقاسم، میدان دکتر پارسا، خیابان صنوبر چهارم شمالی، شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب ایران، سالن 6، واحد E

تلفن تماس: 20 الی 56717817(21)98+

نمابر: 56717821(21)98+

پست الکترونیک: information@fmh.ir